Mokamos paslaugos

Kada teikiamos mokamos paslaugos?

• Atvykus be siuntimo ir nesant būtinosios pagalbos poreikio. Jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

• Jei paciento ar jo įstatyminio atstovo pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ar jo įstatyminis atstovas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui.

• Pacientas ar jo įstatyminis atstovas pageidauja savo noru ambulatoriškai atlikti diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras.

• Atvykusiems su siuntimu II-III lygio specialisto konsultacijai gauti už I-II lygio tyrimus.

• Jeigu kreipiasi užsienio pilietis, o tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų mokėjimo tvarka.

• Kai savo iniciatyva, rekomendavus gydančiam gydytojui, pasirenkami analogiški pagal savo veikimo efektyvumą, bet brangesni vaistai ir medicinos pagalbos priemonės, negu Lietuvos Respublikoje taikomi pagal nustatytas gydymo metodikas. Šiuo atveju reikia apmokėti gydytojų skiriamų ir ligonio (tėvų ar kitų istatyminių atstovų) pasirenkamų vaistų ar medicinos priemonių kainų skirtumą.

• Jei ligonis planine tvarka įrašytas į eilę ambulatorinei arba stacionarinei paslaugai gauti, tačiau pageidauja paslaugą gauti anksčiau ir vaiko tėvai ar kiti įstatyminiai atstovai sutinka už paslaugą sumokėti.

Pacientas ar jo įstatyminis atstovas turi būti informuotas apie galimybę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas paslaugas, o pasirinkimas gauti mokamą paslaugą turi būti patvirtinamas paciento ar jo įstatyminio atstovo parašu paciento medicinos dokumentuose.

Mokamos stacionarinės ir ambulatorinės paslaugos, teikiamos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis bazinėmis kainomis 

Mokami tyrimai

Ėminiai mokamiems laboratoriniams tyrimams imami ir priimami Mokamų laboratorinių tyrimų kabinete Vaikų konsultacijų poliklinikoje Pediatrijos korpuse (Santariškių g. 4), 1 aukšte, 003 kabinete 8-15 val. darbo dienomis.

Dėl laboratorinių tyrimų eigos, apmokėjimo už papildomus mikrobiologinius tyrimus kreiptis tel. (8 5) 250 1388. Tyrimų protokolai išduodami 003 kabinete. Tyrimų rezultatai telefonu neteikiami ir nekomentuojami.

Norint peržiūrėti ar išspausdinti patiems savo vaiko (globotinio) laboratorinių tyrimų rezultatus reikia Vaikų konsultacijų poliklinikos registratūroje gauti prieigą prie  internetinės paciento kortelės (IPK). Prieiga prie IPK suteikiama neribotam laikui, pateikus vaiko gimimo liudijimą ir savo asmens dokumentą (pasą arba ID kortelę). Prie medicininių dokumentų prisijungti galite per  https://www.epaslaugos.lt/portal/)

Vaikų ligų diagnostikos laboratorijoje atliekami tyrimai  

Mokamų laboratorinių tyrimų paslaugos teikimo tvarka

Kaip pasiruošti laboratoriniams tyrimams

Kaip padėti vaikui pasiruošti kraujo ėmimo ar kitoms invazinėms procedūroms

Kitos mokamos paslaugos:

Informacija atnaujinta 2022 04 26