Mokamos paslaugos

Kada teikiamos mokamos paslaugos?

• Atvykus be siuntimo ir nesant būtinosios pagalbos poreikio. Jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

• Jei paciento ar jo įstatyminio atstovo pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ar jo įstatyminis atstovas, tačiau jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui.

• Pacientas ar jo įstatyminis atstovas pageidauja savo noru ambulatoriškai atlikti diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras.

• Atvykusiems su siuntimu II-III lygio specialisto konsultacijai gauti už I-II lygio tyrimus.

• Jeigu kreipiasi užsienio pilietis, o tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų mokėjimo tvarka.

• Kai savo iniciatyva, rekomendavus gydančiam gydytojui, pasirenkami analogiški pagal savo veikimo efektyvumą, bet brangesni vaistai ir medicinos pagalbos priemonės, negu Lietuvos Respublikoje taikomi pagal nustatytas gydymo metodikas. Šiuo atveju reikia apmokėti gydytojų skiriamų ir ligonio (tėvų ar kitų istatyminių atstovų) pasirenkamų vaistų ar medicinos priemonių kainų skirtumą.

• Jei ligonis planine tvarka įrašytas į eilę ambulatorinei arba stacionarinei paslaugai gauti, tačiau pageidauja paslaugą gauti anksčiau ir vaiko tėvai ar kiti įstatyminiai atstovai sutinka už paslaugą sumokėti.

Pacientas ar jo įstatyminis atstovas turi būti informuotas apie galimybę gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas paslaugas, o pasirinkimas gauti mokamą paslaugą turi būti patvirtinamas paciento ar jo įstatyminio atstovo parašu paciento medicinos dokumentuose.

Mokamos stacionarinės ir ambulatorinės paslaugos, teikiamos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis bazinėmis kainomis 

Mokami tyrimai

Ėminiai mokamiems laboratoriniams tyrimams imami ir priimami  Mokamų tyrimų kabinete E 326 (3 aukštas), kuris įsikūręs naujame Vaikų ligoninės  korpuse (Santariškių g. 7) kaip ir Vaikų konsultacijų poliklinika.  Kabineto darbo laikas  7:00-15:00 val. darbo dienomis.

Telefonas (8 5) 2 501388

Tyrimų rezultatai telefonu neteikiami ir nekomentuojami.

Tyrimų protokolai išduodami E 326 kab., arba rezultatus galima peržiūrėti ir/ar atspausdinti prisijungus prie  internetinės paciento kortelės (IPK). Prieiga prie IPK suteikiama neribotam laikui, pateikus Vaikų konsultacijų poliklinikos registratūroje vaiko gimimo liudijimą ir savo asmens dokumentą (pasą arba ID kortelę).

Prie medicininių dokumentų prisijungti https://viva.santa.lt/ipk/moblogin.asp

Prisijungimo instrukcija https://viva.santa.lt/ipk/failai/Prisijungimo%20instrukcija.pdf

Vaikų ligų diagnostikos laboratorijoje atliekami tyrimai ir jų kaina 

Mokamų laboratorinių tyrimų paslaugos teikimo tvarka

Kaip pasiruošti laboratoriniams tyrimams

Kaip padėti vaikui pasiruošti kraujo ėmimo ar kitoms invazinėms procedūroms

Kaip surinkti vaiko paros šlapimą

Kitos mokamos paslaugos:

Informacija atnaujinta 2023 01 16