Apie skyrių

Visi pasaulyje gyvenantys žmonės yra skirtingi. Visi turi skirtingas galimybes, skirtingus gebėjimus ir skirtingą suvokimą apie aplinkinį pasaulį. Visi ieško savo vietos gyvenime. Nori gyventi oriai, laimingai, turėti artimų žmonių, būti savarankiški…

Visi vaikai pirmiausia yra vaikai. Visi nusipelno meilės, saugumo, visiems reikia priežiūros ir stimuliavimo, kad galėtų pažinti aplinkinį pasaulį. Tačiau daliai vaikų, kurie vystosi skirtingai nei daugelis kitų, reikia papildomos pagalbos. Apie tokius vaikus mes ir sakome, kad jie turi raidos sutrikimų.

Ankstyvosios reabilitacijos skyriuje teikiama pagalba šeimoms, auginančioms vaikus, turinčius raidos sutrikimų,  arba vaikus, turinčius rizikos veiksnių  raidos sutrikimui atsirasti. Gydome 0-7 metų amžiaus vaikus, kuriems nustatomi mišrūs raidos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, autizmas, protinis atsilikimas, kalbos ir kalbėjimo, elgesio ir emocijų sutrikimai bei kt. Dauguma vaikų turi gretutinių psichosocialinių rizikos faktorių, klausos, regos, augimo ir maitinimo sutrikimų.

Ankstyvosios reabilitacijos tikslas – vaiko ir šeimos medicininė, psichologinė ir socialinė abilitacija, gerinant jų socialinę adaptaciją ir funkcionavimą.

Pirmieji treji gyvenimo metai labai svarbūs tolesniam vaiko gyvenimui. Visi žinome, kad per pirmuosius metus vaiko smegenys vystosi intensyviausiai, didėja jų apimtis. Šiuo periodu veikia pagrindiniai smegenų formavimosi mechanizmai, kurie leidžia vaikui gauti daugybę informacijos. Per pirmuosius trejus gyvenimo metus susiformuoja iki 80 proc. smegenų ląstelių (neuronų) jungčių, per kurias vaikas priima ir pritaiko informaciją. Kuo daugiau vaikas gauna informacijos apie aplinkinį pasaulį, kuo daugiau jam pateikiama įvairių daiktų, vaizdų, garsų, medžiagų lietimui, kvapų ir skonių, sudaroma galimybių aktyviai judėti, tuo daugiau jo smegenyse susidaro naujų smegenų ląstelių jungčių.

Ankstyvojo amžiaus vaiko smegenys labai paslankios ir turi dideles atsinaujinimo galimybes, todėl geriausias efektas gaunamas pradėjus stimuliuoti ir gydyti vaiką būtent šiuo periodu. Tai reiškia, kad šiuo periodu vaikas ne tik gali daug išmokti, bet ir esant sutrikimui  jo smegenų atsinaujinimo galimybės yra didžiausios. Vaikas įgyja daugiau patirties, lengviau mokosi pažinti aplinką. Be to, jis yra imlesnis terapijoms ir stimuliavimui, turi didesnes galimybes išvengti antrinių komplikacijų. Taikant ankstyvąją vaiko raidos stimuliaciją ir gydymą, vystosi vaiko saviraiška, gerėja savęs vertinimas, o kartu ir funkcinė šeimos adaptacija.

 Ankstyvosios reabilitacijos specialistų principai ir darbo kryptys:

  • Mes dirbame su šeima, todėl skyriaus aplinką stengiamės pritaikyti ir vaikui, ir tėvams / globėjams.
  • Stengiamės skyriuje sukurti malonią ir šiltą atmosferą, pasitikėjimą vienas kitu, gerbiame kiekvieno žmogaus nuomonę.
  • Kompleksiškai tiriame vaikus komandos principu. Įvertiname vaiko raidą, nustatome raidos sutrikimo diagnozę, visą informaciją suteikiame tėvams / globėjams.
  • Sudarome vaiko abilitacijos programą, suteikiame informaciją apie vaikui tinkamiausius abilitacijos ir ugdymo metodus, mokome tėvus / globėjus, kaip juos taikyti namuose.
  • Padedame šeimai prisitaikyti bendruomenėje, sudarome šeimos pagalbos planą, teikiame psichologinę ir socialinę pagalbą šeimai.
  • Bendradarbiaujame su tėvų ir specialistų organizacijomis, dalijamės informacija, vieni kitiems padedame.

Dirbama komandos principu. Specialistų komandą sudaro gydytojas, psichologas, logopedas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, specialusis pedagogas, socialinis darbuotojas, slaugytoja. Labai svarbūs komandos dalyviai yra tėvai / globėjai. Stengiamasi, kad jie taptų specialistų partneriais, aktyviai reikštų savo nuomonę, dalyvautų abilitacijos procese. Jie mokomi, kaip specialias žinias pritaikyti kasdieniame gyvenime, kaip rengti, valgydinti, nešioti vaiką, mokyti buitinių higienos įgūdžių, formuoti jo savarankiškumą.

Kiekvienam vaikui sudaromas individualus tyrimo ir abilitacijos planas. Didelis dėmesys skiriamas tėvams / globėjams įgalinti ir  mokyti. Suteikiama informacija apie raidos sutrikimą, abilitacijos metodus, įstaigas, kur šeima gali gauti pagalbą, tolesnį gydymą.

Skyriuje vykdomos šešios klinikinės programos:

1.Naujagimių ankstyvosios priežiūros programa

Ankstyvoji naujagimių abilitacija pradedama naujagimių skyriuje. Pagalbą teikia vaikų ligų gydytojas-socialinis pediatras, ergoterapeutas, medicinos psichologas.

Veiklos prioritetai: aplinkos pritaikymas naujagimio amžiui ir jo būklei. Padėčių taikymas.  Multisensorinė aplinka, sensorinių stimulų pritaikymas (taktiliniai ir kinesteziniai stimulai).  Streso mažinimo taktikos, padedant išmokti savireguliacijos. Komunikacija su tėvais.  Burnos stimuliacija. Muzikos terapija. Psichologinė pagalba šeimai.

 

 

 

 

 

2. Sutrikusios raidos ir elgesio sutrikimų programa

Veiklos prioritetai: ankstyva raidos ir elgesio sutrikimų diagnozė. Raidos, elgesio tyrimo skalių taikymas. Vaiko elgesio, motinos ir vaiko santykių tyrimas, videoanalizė. Tarpdisciplininis vaiko raidos vertinimas. Raidos ir elgesio sutrikimų abilitacija: elgesio terapija, mamos-vaiko santykių terapija. Tėvų / globėjų individuali ir grupinė psichoterapija. Miego, maitinimo  sutrikimų gydymas. Abilitacinės programos sudarymas ir vykdymas. Sensomotorinė stimuliacija.  Funkcinės ir socialinės  adaptacijos gerinimas. Kasdienio gyvenimo įgūdžių formavimas.

3. Cerebrinio paralyžiaus klinikinė programa

Veiklos prioritetai: ankstyva cerebrinio paralyžiaus diagnostika. Motorinės raidos tyrimo testai. Naujagimio bendrųjų judesių tyrimas.  Vojta diagnostika. Tarpdisciplininis vaiko raidos vertinimas. Cerebrinio paralyžiaus   gydymas. Spazmiškumo gydymas. Mitybos ir augimo sutrikimų gydymas.   Miego sutrikimų gydymas. Abilitacinės programos sudarymas ir vykdymas.

4. Autizmo klinikinė programa

Veiklos prioritetai:Ankstyva autizmo diagnozė. Vaiko raidos  tyrimas:  ADOS, ADI-R,  CARS skalės, mamos ir vaiko santykių klinikinis stebėjimas, videoanalizė.  Tarpdisciplininis vaiko žaidimo stebėjimas. Vaikų autizmo sutrikimo abilitacija: struktūruota komunikacijos sutrikimų terapija, elgesio terapija, motinos ir vaiko santykių terapija, alternatyvios komunikacijos taikymas,  sensomotorinė stimuliacija, muzikos terapija.  Miego ir maitinimo sutrikimų gydymas.

5. Miego sutrikimų programa

Vaiko miego sutrikimų diagnostika, miego elektroencefalograma (EEG),  nakties miego videoanalizė, gydymas medikamentais, psichologinis konsultavimas.

 6. Maitinimo sutrikimų programa

Veiklos prioritetai: Maitinimo sutrikimų diagnostika, taikant videofluoroskopinį / grafinį rijimo proceso tyrimą, maisto konsistencijos, įrankių, valgymo padėties parinkimas, maitinimo technikos mokymas.

Videofluoroskopinis / grafinis rijimo proceso tyrimas yra instrumentinis (radiologinis) tyrimas, skirtas diagnozuoti rijimo patologijai. Šiam tyrimui siunčiami tie Vaiko raidos centro pacientai, kuriems įtariamas rijimo sutrikimas, lemiantis nuolatinę aspiraciją į kvėpavimo takus, ar tada, kai  taikant maitinimo terapijos procedūras, nepavyksta pagerinti maitinimosi per burną kokybės.

Rijimo proceso tyrimui rentgenokontrastinė medžiaga (baris) sumaišoma su maistu. Paprastai tyrimui naudojamas šios konsistencijos maistas: skystis; tirštas skystis (tyrė); košė; kietas maistas (krekeris ar trapus sausainis). Maitinimas tyrimo metu pradedamas nuo skystos konsistencijos maisto ir baigiamas kietu. Procedūra atliekama kuo saugesniu režimu ir per kiek įmanoma trumpesnį laiką (paprastai ne daugiau kaip 3 min.). Radioskopinis / grafinis vaizdas stebimas monitoriuje, fiksuojamas, aprašomas  ir būtinai įrašomas skaitmeniniu formatu tolesnei detaliai rijimo proceso analizei.

Pagal tyrimo rezultatus koreguojamas maitinimo terapijos planas ar parenkamas maitinimo būdas (per burną, per nazogastrinį zondą ar per gastrostomą).

Tėvų įgalinimas ir mokymas

Šeima pati turi priimti sprendimus, nes tik ji pati gerai žino savo poreikius ir gali surasti problemos sprendimo kelius. Kiekviena šeima unikali. Kiekviena jų individualiai išgyvena stresą, turi skirtingas galimybes, moralines nuostatas, kultūrinius įpročius. Svarbiausia sudaryti sąlygas, kad šeima turėtų atsakomybę už savo gyvenimą, gerinti tėvų kompetencijos jausmą. Žinios ir įgūdžiai padeda mobilizuoti šeimos jėgas ir galimybes. Labai svarbi specialistų ir tėvų partnerystė.

Informacija padeda įgalinti tėvus. Vykdomas tėvų mokymas apie raidos sutrikimus: mokomosios paskaitos, literatūros pateikimas,  tėvų paramos grupės. Taikoma tėvų grupinė ir individuali psichorelaksacija.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2020 04 30