Apie skyrių

Ankstyvosios reabilitacijos skyriuje teikiama pagalba šeimoms, auginančioms sutrikusios raidos  vaikus arba vaikus, turinčius rizikos faktoriųs raidos sutrikimui atsirasti. Ankstyvosios reabilitacijos tikslas – vaiko ir šeimos medicininė, psichologinė ir socialinė abilitacija, gerinant jų socialinę adaptaciją ir funkcionavimą.

 Ankstyvosios reabilitacijos specialistų principai ir darbo kryptys:

  • Mes dirbame su šeima, todėl skyriaus aplinką stengiamės pritaikyti ir vaikui, ir tėvams ar įstatyminiams atstovams.
  • Stengiamės skyriuje sukurti malonią ir šiltą atmosferą, pasitikėjimą vienas kitu, gerbiame kiekvieno žmogaus nuomonę.
  • Kompleksiškai tiriame vaikus komandos principu. Įvertiname vaiko raidą, nustatome raidos sutrikimo diagnozę, visą informaciją suteikiame tėvams ar įstatyminiams atstovams.
  • Sudarome vaiko abilitacijos programą, suteikiame informaciją apie vaikui tinkamiausius abilitacijos ir ugdymo metodus, mokome tėvus ar įstatyminius atstovus, kaip juos taikyti namuose.
  • Padedame šeimai prisitaikyti bendruomenėje, sudarome šeimos pagalbos planą, teikiame psichologinę ir socialinę pagalbą šeimai.
  • Bendradarbiaujame su tėvų ir specialistų organizacijomis, dalijamės informacija, vieni kitiems padedame.

Per metus skyriuje gydoma vidutiniškai 400 vaikų. Tai 0-7 metų vaikai, kuriems nustatomi mišrūs raidos sutrikimai, cerebrinis paralyžius, autizmas, protinis atsilikimas, kalbos ir kalbėjimo, elgesio ir emocijų sutrikimai bei kt. Dauguma vaikų turi gretutinių psichosocialinių rizikos faktorių, klausos, regos, augimo ir maitinimo sutrikimų.

Kiekvienam vaikui sudaromas individualus tyrimo ir abilitacijos planas. Didelis dėmesys skiriamas tėvų ar įstatyminių atstovų mokymui. Suteikiama informacija apie raidos sutrikimą, įstaigas, kur šeima gali gauti pagalbą, tolesnį gydymą.

Dirbama komandos principu. Specialistų komandą sudaro gydytojas, psichologas, logopedas, kineziterapeutas, ergoterapeutas, specialusis pedagogas, socialinis darbuotojas, slaugytoja. Labai svarbūs komandos dalyviai yra tėvai ar juos atstojantys įstatyminiai atstovai. Stengiamasi, kad jie taptų medikų partneriais, aktyviai reikštų savo nuomonę, dalyvautų abilitacijos procese. Jie mokomi, kaip specialias žinias pritaikyti kasdieniame gyvenime, kaip rengti, valgydinti, nešioti vaiką, mokyti buitinių higienos įgūdžių, formuoti jo savarankiškumą.

Skyriuje vykdomos penkios klinikinės programos:

I Sutrikusios raidos ir elgesio sutrikimų programa (stacionaras, ambulatoriniai kompleksai, ilgalaikis stebėjimas, konsultacijos).

Ankstyva raidos ir elgesio sutrikimų diagnozė: raidos ir psichikos sutrikimų daugiaašė diagnostikos sistema. Raidos, elgesio skalių taikymas (Bayley, DISC, Capute ir kt.). Vaiko elgesio, motinos ir vaiko santykių tyrimas, videoanalizė. Tarpdisciplinis vaiko vertinimas ir videoanalizė.

Raidos ir elgesio sutrikimų gydymas: elgesio terapija, mamos-vaiko santykių terapija. Tėvų / globėjų individuali ir grupinė psichoterapija. Miego, maitinimo  sutrikimų gydymas.

Abilitacinės programos sudarymas ir vykdymas.

Sensomotorinė stimuliacija.  Funkcinės adaptacijos gerinimas: grupinė žaidimų terapija, pasakų grupinė terapija.   Kasdienio gyvenimo įgūdžių formavimas: Montessori terapija, kineziterapija, ergoterapija.

II Cerebrinio paralyžiaus klinikinė programa (stacionaras, ambulatoriniai kompleksai, ilgalaikis stebėjimas, konsultacijos, gydymas botulino toksinu).

Ankstyva cerebrinio paralyžiaus diagnostika: raidos ir psichikos sutrikimų daugiaašė diagnostikos sistema.  Motorinės raidos tyrimo testai (Alberta, GMFM ir kt.). Naujagimio bendrųjų judesių tyrimas videoanalizės metodu. Vojta diagnostika. Tarpdisciplinis vaiko vertinimas.

Cerebrinio paralyžiaus   gydymas. Spazmiškumo gydymas  Dysport (botulino toksinu). Mitybos ir augimo sutrikimų gydymas.   Miego sutrikimų gydymas.

Abilitacinės programos sudarymas ir vykdymas. Vojta ir Bobath kineziterapija, maitinimo terapija;

sensomotorinė stimuliacija, muzikos terapija, kompensacinės technikos taikymas, alternatyvios komunikacijos mokymas, ortopedinių priemonių taikymas.

III Autizmo klinikinė programa (stacionarinė, ambulatorinė ir ilgalaikio stebėjimo paslaugos)

 Ankstyva autizmo diagnozė: raidos ir psichikos sutrikimų daugiaašė diagnostikos sistema, ADOS, ADI-R,  CARS skalės, mamos ir vaiko santykių klinikinis stebėjimas, videoanalizė.  Tarpdisciplinis vaiko žaidimo stebėjimas.

Vaikų autizmo sutrikimo reabilitacija: struktūruota komunikacijos sutrikimų komunikacijos terapija,

Elgesio terapija, motinos ir vaiko santykių terapija, alternatyvios komunikacijos taikymas (simbolių sistema), sensomotorinė stimuliacija, muzikos terapija, Tomatis terapija, grupinės terapijos.

Miego ir maitinimo sutrikimų gydymas.

IV Miego sutrikimų programa (stacionarinė,  ambulatorinė  ir ilgalaikio stebėjimo paslaugos)

Vaiko miego sutrikimų diagnostika, miego EEG,  nakties miego videoanalizė, gydymas medikamentais, psichologinis konsultavimas.

V Maitinimo sutrikimų programa (stacionarinė,  ambulatorinė  ir ilgalaikio stebėjimo paslaugos)

Maitinimo sutrikimų diagnostika, taikant videofluoroskopinį / grafinį rijimo proceso tyrimą, maisto konsistencijos, įrankių, valgymo padėties parinkimas, maitinimo technikos mokymas.

Videofluoroskopinis / grafinis rijimo proceso tyrimas yra instrumentinis (radiologinis) tyrimas, skirtas diagnozuoti rijimo patologijai. Šiam tyrimui siunčiami tie Vaiko raidos centro pacientai, kuriems įtariamas rijimo sutrikimas, lemiantis nuolatinę aspiraciją į kvėpavimo takus, ar tada, kai  taikant maitinimo terapijos procedūras, nepavyksta pagerinti maitinimosi per burną kokybės.

Pagal tyrimo rezultatus koreguojamas maitinimo terapijos planas ar parenkamas maitinimo būdas (per burną, per nazogastrinį zondą ar per gastrostomą). Rijimo proceso tyrimui rentgenokontrastinė medžiaga (baris) sumaišoma su maistu. Paprastai tyrimui naudojamas šios konsistencijos maistas: skystis; tirštas skystis (tyrė); košė; kietas maistas (krekeris ar trapus sausainis). Maitinimas tyrimo metu pradedamas nuo skystos konsistencijos maisto ir baigiamas kietu. Procedūra atliekama kuo saugesniu režimu ir per kiek įmanoma trumpesnį laiką (paprastai ne daugiau kaip 3 min. Radioskopinis / grafinis vaizdas stebimas monitoriuje, fiksuojamas, aprašomas  ir būtinai įrašomas skaitmeniniu formatu tolesnei detaliai rijimo proceso analizei.

KABINETAI

Psichologų kabinetai su mamos ir vaiko santykių tyrimo laboratorija

ARS_2

Logopedų kabinetas su maitinimo terapijos kambariu

ARS_3 ARS_4

Kineziterapijos salė

Ergoterapijos kabinetai ir sensorinės stimuliacijos kabinetas

Individualaus struktūrinio mokymo kabinetas

Grupinio struktūrinio mokymo kabinetas

Grupinių užsiėmimų kabinetai su muzikos terapija

Miego sutrikimų diagnostikos kabinetas

Tomatis terapija

Tėvų relaksacijos kambarys

 

Informacija atnaujinta 2017 12 05