Apie skyrių

Vaikų psichiatrijos skyriuje  tiriami ir gydomi 6-18 metų vaikai. Stacionarinės paslaugos teikiamos 6-14 metų vaikams, dienos stacionaro – 6-18 metų vaikams. Vidutinė gydymo skyriuje trukmė – 18 dienų, dienos stacionaro paslaugos teikiamos 15 lovadienių, esant indikacijoms gali būti tęsiamos iki 30 lovadienių.  Vaikai į stacionarą atsiunčiami ambulatoriškai su jais dirbančių gydytojų vaikų ir paauglių psichiatrų arba Vaiko raidos centro konsultantų-gydytojų vaikų ir paauglių psichiatrų.

Atvykstant į skyrių reikia turėti siuntimą (Nr. 027/a) ir vaiko somatinės būklės tyrimo rezultatus (kraujo, šlapimo ir kt. pagal aplinkybes), vaiko bei jį lydinčio tėvo / globėjo asmens dokumentą (su nurodytu asmens kodu). Esant globos ar įvaikinimo situacijai būtina turėti tai patvirtinančius dokumentus.

Dažniausiai vaikas skyriuje gydytis lieka vienas, tačiau nuolat palaiko ryšį ir turi galimybę būti lankomas  tėvų ar įstatyminių atstovų, kurie yra aktyviai įtraukiami į gydymo procesą. Kartais dėl tam tikrų aplinkybių, pavyzdžiui, pernelyg didelio atsiskyrimo nerimo, vaikas stacionare gydomas kartu esant vienam iš tėvų (tuomet tėvai gauna pažymą vaiko priežiūrai arba nedarbingumo lapelį).

Skyriuje gydomi vaikų bei paauglių emocijų, nuotaikos, raidos, elgesio ir kt. sutrikimai, kai nepakanka ambulatorinio gydymo. Taikoma individualus  ir grupinis konsultavimas, psichoterapija, aplinkos, dailės, žaidimų terapija, biblioterapija, ergoterapija, fizinio aktyvumo užsiėmimai, šeimos konsultavimas. Esant reikalui, kartu gydoma ir vaistais. Su vaiku dirba specialistų komanda: gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, psichologas, vaikų priežiūros darbuotojai, slaugytojai, ergoterapeutas, logoterapeutas, socialinis darbuotojas.

Pozityvi, priimanti, draugiška, aiškiai struktūruota, pagrįstus reikalavimus kelianti bei išlaikanti aplinka padeda sugrąžinti  vaiko vidinę emocinę pusiausvyrą, surasti tinkamus kylančių sunkumų sprendimo būdus, skatina savarankiškumą, iniciatyvumą, socialinio bendravimo įgūdžius. Gydomi skyriuje vaikai yra mokomi. Mokytojai padeda užpildyti žinių spragas, randa individualų kontaktą bei tinkamą mokymo būdą darbui su vaiku. Pasibaigus gydymo kursui, vaikai gauna pažymą iš mokymo centro su gautais pažymiais. Laisvalaikio valandomis vaikai piešia, užsiima įvairiais rankdarbiais, žaidžia judriuosius žaidimus.

Kiekvieną dieną vertinamas vaiko elgesys ir taikoma pozityvių paskatinimų už teigiamas pastangas sistema. Kartą per savaitę vaikai vyksta į terapines išvykas. Tris kartus per savaitę, palydimi vaikų priežiūros darbuotojų, vaikai, gydomi stacionare, eina į parduotuvę (vaikui leidžiama išleisti ne daugiau kaip  3 eurus vienam kartui, išskyrus atvejus, kai reikia nusipirkti higienos priemonių).

Kartą per savaitę skyriuje vyksta Vaiko raidos centro vadovo, skyrių konsultuojančio profesoriaus Dainiaus Pūro bei skyriaus vedėjo vizitacija bei atvejo aptarimas.

ATVYKSTANT Į SKYRIŲ STACIONARINIAM GYDYMUI,  PRAŠOMA TURĖTI:

 • reikiamą kiekį viršutinių, apatinių drabužėlių;
 • sportinę aprangą ir avalynę, kambarines šlepetes;
 • higienos priemones: šukas, muilą, dantų šepetėlį, dantų pastą, šampūną, kempinę dušui, rankšluosčius, tualetinio popieriaus;
 • mažiau dūžtantį puoduką;
 • vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo priemonių;
 • balto ir spalvoto popieriaus;
 • klijų, flomasterių, akvarelės, guašo, pieštukų, plastilino, modelino ir kt. kanceliarinių priemonių savo nuožiūra;
 • siūlų mezgimui ir siuvinėjimui, medžiagos, karoliukų, sagų ir kt. priemonių rankdarbiams.

Pagal galimybes:

 • stalo žaidimų, vaiko mėgstamų žaislų;
 • savo mėgstamo, pageidaujama – sveiko maisto, arbatos papildomiems užkandžiams, kurie organizuojami 2 kartus per dieną. Maistas laikomas atskiroje patalpoje, šaldytuve.

Atvykstant dienos stacionaro paslaugoms, prašoma turėti:

 • sportinę aprangą ir avalynę, kambarines šlepetes;
 • higienos priemones, kurių gali prireikti dienos metu;
 • mažiau dūžtantį puoduką;
 • vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo priemonių;
 • balto ir spalvoto popieriaus;
 • kanceliarinių priemonių savo nuožiūra;
 • vaikai gali turėti savo mylimų žaislų, stalo žaidimų.

Vaikučiai labai laukia tėvelių skambučių. Svarbu, kad būtų iš anksto susitarta dėl skambučių laiko, reguliarumo ir vaikas žinotų, kada jam skambins artimieji.

Vaikai skyriuje gali turėti mobiliuosius telefonus, kuriais naudotis leidžiama nuo 18 iki 19.30 val., kitu laiku telefonai saugomi slaugytojų spintoje.

Telefonas pasiteirauti (8 5) 273 14 56.

Vaikų psichiatrijos skyriaus adresas: Santariškių g. 7, Vilnius.

Informacija atnaujinta 2022 10 20